بازدید معاون مدیر کل دفتر بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

بازدید معاون مدیر کل دفتر بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

در مورخه 96/02/11 آقای حسینلویی معاون مدیر کل دفتر بازرسی قیمت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و...

 تفاهم نامه برگزاري دوره هاي آموزشي رشته هاي دريانوردي

تفاهم نامه برگزاري دوره هاي آموزشي رشته هاي دريانوردي

در مورخه 95/12/15 بين مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان ،    مدیریت شيلات...

بازدید فرهنگیان شهرستان از بندر

بازدید فرهنگیان شهرستان از بندر

در مورخه 95/12/10 فرهنگیان شهرستان قشم از بندر صیادی باسعیدو بازدید نمودند

  • بازدید معاون مدیر کل دفتر بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

    بازدید معاون مدیر کل دفتر بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

  •  تفاهم نامه برگزاري دوره هاي آموزشي رشته هاي دريانوردي

    تفاهم نامه برگزاري دوره هاي آموزشي رشته هاي دريانوردي